Bilete vert oppdatert omlag kvar halvtime mellom kl 09:00 og 22:00.